EU plánuje zakročit! Tlak na přijetí „solidárního azylového systému“ roste

Evropská komise přichází s projektem, který má členské státy přimět k větší podpoře integrace běženců. Zahrnovat má podporu vzdělávání nebo tlak na zaměstnavatele, aby vytvářeli pro imigranty vhodné pozice. Podle řeckého eurokomisaře to pomůže imigrantům k lepšímu životu a současně to vychová domorodce k překonávání jejich rasismu a nechuti k uprchlíkům.

!– Composite Start –>

Státy EU mají usilovat o lepší začlenění imigrantů do společnosti. Chce jim to přikázat nový plán Evropské komise, podle které je to ku prospěchu jak imigrantů, tak hostitelských zemí. Unie jim k tomu otevře své fondy, aby mohly podpořit imigrantům přístup ke vzdělání, bydlení a lékařské péči.

Vedle tlaku na přijetí „solidárního azylového systému“, který byl představen před několika týdny, EU usiluje o lepší život pro ty, kteří už do EU dorazili. Podle odhadů komise se až 8 procent lidí, žijících v současnosti v EU, narodilo někde jinde.

„Migranti tu žijí s námi, patří mezi nás, není to dělení na ‚my a oni‘,“ vytyčila hlavní tezi Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci. A předestřela optimistickou vizi, ve které se imigrantům podaří „plně rozvinout jejich potenciál a naše společnost bude profitovat z jejich síly a schopností“.

Finance nabízené členským státům mají být použity například na podporu vzdělávání dětí, aby třeba zvládly jazyk a uplatnily se na pracovním trhu. V rámci sociálního dialogu mají státy působit na zaměstnavatele, aby více nabízeli imigrantům pracovní místa, která budou odpovídat jejich vzdělání a schopnostem. Členské státy mají rovněž zamezit jakékoliv diskriminaci imigrantů při shánění bydlení.

Místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas svou kolegyni doplnil, že inkluze imigrantů je „současně právem i povinností“. A spustil výklad, jak začlenění do společnosti bude imigranty motivovat ke snazšímu dodržování evropských pravidel. Současně inkluze a integrace podle komisaře Schinase bude působit výchovně na domorodce, kterým pomůže s odbouráním jejich xenofobie.cs_CZCzech
cs_CZCzech