MEGASKANDÁL v zdravotnictví! Za tohle budou padat hlavy

Zdravotnictví je ťěžký biznis. Nabaluje se  něm lépe, než v jiných resortech, i když se to navenek nezdá.

Firma Medinet je dodavatelem zdravotnického zařízení řady českých fakultních nemocnic, a to konkrétně distributorem endoskopické techniky PENTAX Europe pro Českou republiku. Firma Mediendo je zdravotnické zařízení zaměřené na diagnostiku a terapii onemocnění trávicího traktu, které provádí endoskopická vyšetření. Mediendo taktéž dle veřejných informací zajišťuje endoskopické příslužby mimo pracovní dobu pro Vojenskou fakultní nemocnici Praha. Jednatelem a společníkem obou firem je Petr Kožner.

Veřejnoprospěšný projekt Hlídač státu, který slouží k veřejné kontrole státních a veřejných institucí, eviduje v případě společností pana Petra Kožnera řadu znepokojujících nedostatků obzvlášť závažného charakteru. Tyto veřejné informace vzbuzují důvodné podezření, že se firma a její statutární zástupce a společník, Petr Kožner, mohou podílet na korupčních aktivitách a nezákonných finančních operacích.

Společnost Medinet s.r.o. se podle veřejného registru smluv účastní až 82 veřejných zakázek jako dodavatel. V tomto registru je uvedena řada upozornění, že firma Medinet s.r.o. má v registru smluv 20 smluv obsahujících tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem, že jsou velmi pravděpodobně neplatné. Současně má firma v registru smluv 55 smluv obsahujících vážné nedostatky.“ Jedná se o objednávky či kupní smlouvy, které uzavřela Kožnerova firma Medinet s fakultními nemocnicemi. Majitel firmy Medinet Petr Kožner podezřelé smlouvy odmítl komentovat.

Podezření o nestandardních finančních operacích může podpořit také skutečnost, že firma Medinet do dnešního dne nezveřejnila výroční zprávu za rok 2019, čímž porušuje svoji zákonnou povinnost. Stejně tak je tomu i v případě druhé firmy Petra Kožnera, společnosti Mediendo s.r.o., která zveřejnila poslední účetní závěrku k datu 31.12.2015.

Výsledky hospodaření společnosti za poslední uplynulé roky tedy taktéž nebyly řádně zveřejněny, ačkoliv jde o subjekt, který disponuje smlouvami s řadou zdravotních pojišťoven a spolupracuje s fakultními nemocnicemi. Netransparentní konání a porušování zákonných povinností vzbuzuje podezření o účelovém zamlčování určitých skutečností a porušování péče řádného hospodáře.


cs_CZCzech
cs_CZCzech